nhờ ae trong diễn đàn giúp gấp nhận thằng e con iphone 3g đồ cổ ra chạy phần mềm báo lỗi 2003 ae nào biết xin chỉ giúp e với cảm ơn all..............


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]