[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
SAMSUNG S4 E300L

Máy vô Lỗi Wifi, tình trạng :

- Mỗi lần nhập pass vô Wifi rất lâu, cở 1 phút mới nhận đc kết nối !
- Sài...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]