Nhận máy trong tình trạng nokia từ chối bảo hành do ngấm nước. Máy hiện tại trắng màn mà e ko tìm đc schematic. Đo socket thấy ko có trở ở chân như hình. Đã thay thử màn ạ. Nhờ các bác giúp e với ạ. Hoặc có sơ đồ cho em xin. E cảm ơn!
.
.
.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]