em mới nhận cây Q-SMART PAD treo 0.2Amp không biết tại phần cứng hay mềm nữa máy không lên nguồn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]