e nhận khách con 1280 mất nguồn tháo ra đo thấy mất áp chân 2 đo ở tụ vẩn ko có áp
không biết đi về đâu mong ae nào đả làm qua pan này chỉ giúp ạ tks ae !!![Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]