máy rơi e thử thay màn và chân conex nhưng vẫn ko đc bác nào gặp rồi giúp e với
Chú ý : Tiêu đề không viết tắt và viết tiếng việt có dấu nha bạn .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]