sáng nay e có nhận 1key 311 , khách mang đến bảo bị rớt đất nhẹ..lúc bật đc nguồn lúc không.. dùng được 10 ngày rồi..giờ lại bị lại ...e flash thì không đồng bộ được.. múc bằng atf và tool vẫn not ok..ae vào giúp e với ạ ..thansk all#-o#-o


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]