tình trạng máy đập mọi thứ ok chỉ sạc pin không đầy pin ae giúp tý


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]