ai có rom rovi hero x cho em xin.e xin hậu tạ thẻ 50k.thanks