con này khó chịu cực kỳ CPU MTK
- dùng sợi cáp USB V3
- download tool này về
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

- chọn format là xong

tay không giết giặt mạnh dạn làm nhé anh em

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]