Mình đang làm em SamSung S7562 .Cho mình hỏi đường LCD_CTRL ở chân số 4 không có áp 1.8v . Đã thay IC 6 chân và mấy em xung quanh từ main sống nhưng vẫn không có áp. Áp ra cũng không lên đủ 22v.
Bệnh mất đèn Ae có giải pháp gì chia sẻ giúp mình nhé.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]