N7100 H/W : not active fix ok chỉ vài nốt nhạc nhé.định cho vào box repair nhưng chưa kịp thì em nó đã rực rỡ nở hoa
- Tình trạng máy: khách up lên 4.4.2 imei NULL .fix imei OK thì dính lỗi H/W : not active
- Đã fix ok tại dienthoailongthuong

[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]