cần ae cấp cứu gấp con sky 870 vỡ màn hình mặt cảm ứng thay mới đã ok nhưng giờ lắp sim vào 2 phút mới có sóng nhưng gọi không được ime vẫn còn nhờ ae cho e hướng giải quyết


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]