Mình mới nhận 1 e 1280 mất đèn đã qua thợ xào nấu đã làm mất chân diot như trong hình
vậy theo ae phải câu chỗ nào để thay chỗ chân diot đó. cám anh em
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]