nhận máy bị zí nên vh đủ sài kg kiệp chụp demo
điện thoại phải đang 4.4.2 mới intall rom này tránh trường hợp treo logo
recovery up odin:[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
file zip tiếng việt:[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]