con huawei s8-701u của e lúc đầu là tiếng anh e nạp cho nó cái tiếng việt mới chạy được mấy % thì màn hình giờ tối om...e ngĩ chắc nó lõi nên mứoi vậy các bác ai có file với cả flash tool chia sẻ e với ạ..e tìm trên google hoài mà k có...thank all


Bài viết sai Box . đã move


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]