Rom Stock 6.0 LG Nexus 5 Mới Nhất
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Down về dùng winrar giải nén ra sau đó flash qua adb nha ae
File :


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]