như tiêu đề mình nhận máy nokia xl cứ bấm nguồn là ic nguồn nóng ran..đã thay ic nguồn vẫn vậy...xin mọi người giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]