mình gặp 1 key c2-01 cứ kẹp dòng vào là kim dâng lên 0.2 . sau 1 hồi thử mình gỡ bỏ tụ như trong hình ok luôn chia sẻ a e cùng làm thanks
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]