Thấy dòng Note 3 này anh em trong Froum cũng unlock nhiều nhưng chỉ thấy Show hàng và chưa nói cách làm. Nên mạo muội post lên cho các user kiếm lúa.Và có data cho Froum.
Dòng máy Này cho đến bây giờ chưa hề có 1 thiết bị nào Unlock cả , còn nếu mua code thì giá cao và mất thời gian từ 1 đến 5 ngày cho mấy con nhà mạng T-Mobile, nay tôi hướng dẩn anh em cụ thể như...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]