e vừa nhận 1 e do khách nghịch cắm bằng củ sạc iphone nên bây giờ mấy báo sạc liên tục cả khi ko cắm sạc.e đã tháo chân sạc và tụ trở xung quanh chân sạc nhưng ko hết bác nào biết giúp e với ak :(


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]