Tình hình là em có con HTC Inspire 4G sau khi wipe tất cã như hình thì em nó treo logo nhưng vẫn vào bootloader bình thường đã thử úp stock nhưng vẫn không lên có cao nhân nào giúp em vs ạ!
vì em còn yếu nên có j xin đừng ném đá ạ! hình em wipe đây![Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]