như tình trang con này con mới lắm chỉ có cái nó k lên nguồn lấy ra khò nóng lại lên ,sau hết nóng lại không lên ,cứ thế mãi ai biết xin giúp e với nhá e cám ơn nhiu nk:-bd


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]