máy treo logo uprom gốc binx ok giờ cài recovery uprom tiếng việt báo lỗi đã thử nhiều file chuẩn mà trướ đó đã chạy máy khác [IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]