iphone 6 grey của chị mình đang dùng bị con tạo tài khoản icloud bây giờ không nhớ,check icloud.com báo bật mới buồn,nhưng buồn hơn là mình vô tình backup dữ liệu con grey đấy sang con iphone 6 gold mới mua nên bây giờ con iphone 6 gold cũng bị dính icloud đó,nhưng iphone 6 gold check icloud.com lại báo tắt,liệu giờ có lên restore lại ko các bác,em sợ bị khóa kích hoạt thì khổ,xin các bác giúp cho


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]