Máy bị quên mật khẩu Icloud e đã đưa đi chạy ẩn icloud mang về e tìm được cái mật khẩu icloud nên khôi phục cài đặt gốc để nhập cái mật khẩu để kích hoạt không ngờ nó lại báo là id không đúng mới đau chứ các bác có cách nào không giúp em với em xin cám ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]