mình vừa nhận máy s2 e 110s kẹp nguồn lên nhưng cho pin khonng lên.chắc mất đường bsi.bác nào biết đường bsi đi vào đâu chỉ mình với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]