sáng nay em nhan con nokia 535 mất hiển thị. Bác nào làm con này rồi post chi em với. Em xin cảm ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]