em làm hết mọi cách rồi mà not ok thay màn hình chạy phần mềm rồi .tháo đuôi sạc ra luôn lắc ic nguồn luôn not' ok
đặc biệt cái là khô nóng men nó lên nguồn bình thường tắt nguồn mở lại bị nữa anh em nào có cao kiến xin giúp em


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]