nhận máy i8552 mất nguồn kẹp nguồn dao động ở 0,2a rồi nhịp nhịp đứng yên,main còn đẹp chưa sửa gì hết ,mình đã thay ic nguồn nhưng vẫn vậy ,giờ lên đây nhờ ae giúp đỡ ,xin cảm ơn trước


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]