Cách 1:

· Jailbreak iPhone, lựa chọn đúng phiên bản iOS mà jailbreak. Tham khảo [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]].
· Sau khi đã jailbreak, bật và connect wifi, vào trình duyệt và vô web: unlockit.co.nz để cài APN vào máy rồi chọn đúng nhà mạng bạn đang sử dụng ( Viettel, Vina, Mobi,…)
· Sau khi đã cài xong, bạn vào Cài đặt > Cài đặt chung > Đặt lại > Chọn đặt lại tất cả Cài đặt.
Restart máy và đợi thành quả
Cách 2:
· Jaibreak iPhone đúng phiên bản iOS
· Sau khi jailbreak xong, vào [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] cài iFile

Vào iFile tìm và truy cập vào
com.[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]].AppSupport.plist rồi sau đó đổi 3 đoạn code được đánh dấu thành “vn” hết để fix lại hệ thống mạng. (tham khảo hình dưới) Khởi động lại iPhone là xong

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
có nhiều anh em hỏi nên minh chia sẻ ...cái này có đã lâu ròi nha.anh em nào biết đừng chém em nha


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]