cần ae trong nghề giúp e mới vào nghề nhận con nokia 6303i mất đường bsi pin đầy nhưng vẫn báo pin yếu ae nào đã có kinh nghiệm hoặc làm qua xin giúp e với cảm ơn all...........


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]