máy vào được recovery nhưng không chọn được ,tình trang treo logo, cắm máy tính chỉ báo sạc..xin các bác giúp đỡ với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]