vào app store nó bảo k thể kết nối với itunes store e gà về sim ghép và máy lock qua a rảnh qua giúp dùm


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]