nhận em nokia 206 đang dùng bình thường thì bị chập,bỏ pin vào sờ không thấy nóng.sau một hồi xem xét remove con tụ gần công suất(ở ngoài khung sắt) đã done.chia sẻ cho ae gặp kèo múc cho lẹ.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]