theo như e biết máy con mơi nhưng k lên nguồn e đã làm chân lại lên ok, khoang 6 7 phút lại không lên ,sau đó e khò nóng lại lên rồi lại mất,e khò tiếp lại lên ,nó cứ thích nóng là lên ,ai biết thì cho em ý kiến nhá


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]