Nhận em này qua tay thợ khác sửa rồi không được , tình trạng em nó bị như sau :
mất nguồn gim sạc pin báo ,nhưng không vào pin . Kẹp dòng lên táo báo chập :
Sau một hồi đo đạc , chuẩn đoán cuối cùng cũng ra ! AE làm như hình kiếm luôn 200k !
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]