e có con ip4 thường sáng flat liên tục không tắt e tắt nguồn rồi cũng không tắt e đã thay
cam khác rồi cũng không được ak
bác nào làm
qua rồi cho e phương án với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]