Pan S4 cắm sạc bào pin đã ngắt kết nối

kiểm tra và thay L1004 trong ô màu đỏ

[IMG]http://*************/VM9ppd9.jpg[/IMG]​

- - - Updated - - -

sao mình ko up ảnh được anh em giúp với

Úp ảnh vô [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

cảm ơn mod nào đã chỉ giúp em

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]