như mọi máy khác chỉ cần vào khôi phục cài đặt gôc là done.nhưng con này e đã khôi phục cài đặt và reset bằng phím cứng nhưng tình trạng máy vẫn y nguyên kể cả khóa phim vẫn còn.máy như chưa làm gì cả.e đã uprom zip nhưng up xong máy đen màn hình rút pin ra lắp vào bật lại tình trạng máy vẫn y nguyên.ae làm qua xin giúp e với ạ.lần đầu chạy oppo.
Thaks all ae nhiu ạ

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]