như tiêu đề e nhận máy trong tình trạng chạm tai nghe do khách hàng cắm từ âm ly phát ra loa em đã tham khảo và gỡ bỏ con l600 câu tắt không được anh em làm quả chỉ giáo em với thank thêm cái ảnh cho nó chân thật ạ
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]