Như tiêu đề, mình đang có con Masstel Tab 740 bị lỗi phần mềm, up rom tìm trên mạng nhưng lỗi không khởi động được nữa. Xin anh chị em nào có file gốc của em nó thì cho mình xin với.
Xin cảm ơn!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]