Tình hình là khách mang vào con ip6 nguyên zin yêu cầu xoá dữ liệu.
sau khi tiến hành restore thì dính lỗi 14 treo Recovery xạc pin để 1 time thì restore lại báo lỗi 27.
máy đã test rất kỹ chưa động chạm vào main hay rơi nước gì hết! nguyên zin!
ae nào gặp phải trường hợp này có cách fix xin giúp vs ạ!

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]