Mình xin chia sẻ một số file điện thoại phổ thông anh em nào biết rồi thì chém nhẹ thôi nna
uprom24h.blogspot.com/.../tong-hop-file...
Mọi người theo link này tải về nha

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]