[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.701961)]Máy nhận chạy phần mềm để từ tối đến sáng mở lên màng hình tối đen, nạp phần mềm vẫn vậy vào bootloader cũng tối thui, đã nạp phần mềm lại rồi, biết máy bị phần cứng ae nào biết pan này giúp mình cái nha[/COLOR]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]