nhận máy của khách bị chập nguồn, kiểm tra thấy e này bị châp, tháo ra l;ên nguồn ok, nhưng mất sóng, nhà không có lk để thay, không biết câu kéo thế nào, nhờ anh em giúp e câu công suất của em này với, em xin cảm ơn ace!
G][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]