em mới nhận con lumia 625 khách mang đến bảo cắm sạc thấy tiếng nổ đẹt cái rồi sạc không vào nữa mang đến bảo sửa em tháo ra thấy cáp volum bị nổ một ít mạch ở cáp em đã thay cáp nhưng không hết, và thay cả ic sạc con 6 chân cũng vẫn vậy ae gặp rồi xin chỉ giúp. em đã kiếm được main khác test thử cáp volum và bo chân sạc vẫn ok, em tìm mãi không có sơ đồ để làm ae ai làm phan này rồi chỉ giúp , em thanks trước


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]