khách cầm vào em galaxy trend 7562 mất míc , em tháo ra thì thấy chăn mic trên main kog còn trân nào . ace nào có sơ đồ câu tắt đường míc em này cho em xin với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]