ip4 rớt nước active đòi kết nối itune kiểm tra và làm như hình.đây chỉ là 1 nguyên nhân trong nhiều nguyên nhân noall ae có các phương pháp khác xin chia sẻ.thanks[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]