máy main đẹp bị vào camera đen thui có lúc báo ngay máy ảnh hỏng .đã tét mấy cái cam khác rồi vãn ko đc đã chay lại pm lúc đầu tét 1 cam khác chụp đc dúng 1 cái xong tắt kháo mh đẻ một luc thử lại y bệnh cũ ,giờ thì thử không đc luôn .ae nào ặp chỉ e với thank all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]